Dünden bugüne hiç durmadan gelişen ve hatta her alanda hakimiyet kuran teknoloji ile birlikte, inşaat projelerinin uygulanmadan önce tam olarak nasıl görüneceğini algılamak için, 3D görselleştirme büyük önem taşımaya başlamıştır. Cephe tasarımı ve görselleştirme böylece mimar & müteahhit veya müteahhit & müşteri ilişkisini çevreleyen en etkileyici öğe haline gelmiştir.

İş veren tarafından dış cephe 3D çizim çalışması istenildiğinde, CGI Artist, yapının konumunu, hedef kitlesini, ve detaylarını çok iyi anlaması gerekmektedir. Buna göre karşılıklı doğru planlama yapıldıktan sonra yapının ruhunu en doğru şekilde yansıtmak için ışık ayarları, renk kurgusu, malzeme dokuları, kamera açıları gibi kompozisyonu tamamlayıcı öğeler devreye girmektedir. Doğru kurgulanan bir çalışmada, iş verenin mimari tasarımını sunması/pazarlaması çok kolaylaşacaktır.

İş veren tarafından mimari cephe tasarımı ve görselleştirme isteniyorsa eğer, CG Artist’in konum ve hedef kitle haricinde, yeterli malzeme bilgisine sahip olması gerekmektedir. Bu tip projelerde, proje bütçesine göre doğru malzeme seçimi ve projenin uygulanabilirliği becerisi ön plana çıkar. İş veren ile iletişimde kalınarak netleştirilen tasarımdan sonraki aşamalarda da aynı noktalara dikkat edilir.

3D mimari modellemenin en önemli aşamalarından biri de render aşamasıdır. 3D modelleme ”uzmanlığının” tam olarak oluşabilmesi, render bilgisinin iyi olması ile mümkündür. Render bilgisinin yeterli olmaması, zaman ve bütçeyi etkileyeceği gibi çıkan işin kalitesini de etkileyecektir. Genellikle vray aracılığı ile gerçekleştirilen render işlemi sonlandığında, son müdahaleler photoshop ve benzeri programlarla yapılır. Ortaya çıkan görseller, fotoğraf kalitesindedir. Ayrıca istenilen büyüklükte basılmak üzere farklı ölçekli render’lar alınabilir.